Vilka är Bra Hem?

Bra Hem i Vetlanda AB startades under vintern 2010 av far och son, Arne och Robert Burning, i samband med ett förestående köp av en fastighet i Myresjö. Arne står för det praktiska och kontakten med hyresgästerna medan Robert sköter det administrativa och ekonomiska arbetet.

I februari 2011 tillträddes en fastighet med 21 lägenheter på Korsbergavägen i Myresjö, säljare var Witalabostäder. Då fastigheten tillträddes var vakansgraden hög och fastigheten behövde fräschas upp, varpå ett renoveringsarbete sattes igång som fortfarande pågår. Utöver uppfräschningar har prestandaförbättringar gjorts i form av installation av värmepumpar och tilläggsisolering av vindarna.

I början av 2013 blev ytterligare ett fastighetsförvärv av Witalabostäder klart, men denna gång på Allégatan och Malmgatan i Ekenässjön, som sedan tillträddes i början av april.

Vi vill med vårt personliga engagemang i både fastigheternas skötsel och hyresgästernas välbefinnande försöka att skapa ett Bra Hem för våra hyresgäster.

 

Bra Hem består av:

Robert
Arne
Robert
anonym-219x300

 

bra hem -endast 3hus_mini        Telefon 0383-211 00        E-mail: info@brahem.nu