Hyresgäst

Hyresgästinformation

Välkommen till oss på Bra Hem. Vi är glada att ha dig som hyresgäst och här hittar du lite information som rör ditt boende. Om du inte hittar svaret på just din fråga, är du välkommen att kontakta oss via mail eller telefon.

FELANMÄLAN

FelanmälanInnan du anmäler fel i lägenheten bör du som hyresgäst först kontrollera om du själv kan åtgärda felet. Ring oss på 0383-211 00 om du är osäker.

Utan ström? – Har strömmen gått bara hos dig eller i hela området? Kontrollera säkringar och byt om någon är trasig.

Trasiga glödlampor? – Glödlampor, lysrör och glimtändare är förbrukningsmaterial och byts av hyresgästen själv.

Problem i ett avlopp? – Avloppsstopp i handfat, kök eller duschutrymme är ofta lätta att åtgärda och ska i första hand rensas av hyresgästen.

Utelåst? – Kostnad för upplåsning är 450,- kr, som faktureras hyresgästen.

Övrigt – Kontakta oss via telefon eller mail så löser vi problemet.

FLYTTA IN

Överlämnande av nyckelTillträde – Du har tillträde till lägenheten från och med klockan 12.00 den dag hyresavtalet börjar gälla. Är detta en lördag, söndag eller helgdag är det inflyttning kl 12.00 första vardagen därefter, om inget annat är överenskommet med hyresvärden.

Besiktning – Besiktning av lägenheten sker i samband med avflyttning. Det är den utflyttande hyresgästen som bokar besiktningen med hyresvärden.

FLYTTA UT

återlämnämnande-av-nyckelUtflyttning – Du skall lämna lägenheten senast klockan 12.00 dagen efter den dag hyresavtalet upphör att gälla. Är det en lördag, söndag eller helgdag sker avflyttningen första dagen därefter. Lägenheten skall lämnas väl städad och rengjord.

Städning – Du som utflyttande hyresgäst har ansvar för att en ordentligt utförd flyttstädning är gjord innan nycklarna återlämnas. Den nya hyresgästen har rätt att flytta in i en väl städad lägenhet. Om städningen inte godkänns av hyresvärden får du städa om eller betala hyresvärden för städning.

Besiktning – När du sagt upp din lägenhet ringer du hyresvärden i god tid för att boka tid för besiktning. Den utflyttande hyresgästen eller dennes ombud skall vara närvarande vid besiktningen. Skador i lägenheten som inte anses vara normalt slitage blir du ersättningsskyldig för.

Nycklar – I samband med att du flyttar ut ska du lämna åter samtliga nycklar till lägenheten samt nycklar till motorvärmare, förråd och garage. Nycklarna lämnas till hyresvärden i samband med besiktningen eller enligt överenskommelse. Om inte nycklarna lämnas in i rätt tid eller om du tappat en nyckel, blir du skyldig att betala kostnaden för byte av lås.

HYRA

Betalning av hyra – Hyran är en förskottsbetalning och skall betalas senast sista vardagen innan varje månadsskifte. Betalning sker till vårt bankgiro: 725-2505. Vill du betala via autogiro istället, kontakta oss per telefon.

Även om du inte fått någon avi är du skyldig att betala hyran. Betalar du för sent debiteras du påminnelseavgift, ränta och ev. inkasso.

Hyresavtalet – Hyresavtalet är en värdehandling och bör förvaras säkert. Hyresavtal tidigare tecknat med Witalabostäder AB gäller även med Bra Hem i Vetlanda AB.

Andrahandsuthyrning – Under vissa förutsättningar och under en tidsbegränsad period kan du hyra ut din lägenhet i andra hand om du ska arbeta eller studera på annan ort.

För att hyra ut i andra hand måste du ha Bra Hems godkännande skriftligen. Hyr du ut i andra hand utan detta godkännande, riskerar du att bli uppsagd.

UPPSÄGNING

All uppsägning ska ske skriftligen. Uppsägningen ska vara oss tillhanda den sista dagen i månaden för att vara giltig. Uppsägningstiden är tre kalendermånader enligt hyreslagen. Du är under uppsägningstiden skyldig att visa din lägenhet för nästa tilltänkta hyresgäst.

Skriftlig uppsägning postas till :

Bra Hem i Vetlanda AB, Vasagatan 32,  574 32 Vetlanda

 

 

bra hem -endast 3hus_mini        Telefon 0383-211 00        E-mail: info@brahem.nu